Systemet i bremangerbarnehagane et opp kontantstøtta for Maja

NAV og Bremanger kommune reknar ut prosenten av opphaldstid i barnehagen på ulikt grunnlag.