Her skal det byggjast ut breiband til 30 nye millionar

Hus eigedom breiband fiber

Hus eigedom breiband fiber Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Fylket: Sjå oversikt over kva kommunar og stader som får utbygging.

DEL

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) har no bestemt kvar deira statlege løyvingar til breibandutbygging skal fordelast, og 30 av dei 126,5 millionane som blir fordelt på landsbasis, endar opp i Sogn og Fjordane. Det melder fylkeskommunen i ei pressemelding, ifølge Firda.

(Sjå tildelingane nederst i saka).

80 millionar i utbygging

Tidlegare har det blitt klart at det blir utbygt brieband i fylket for 60 millionar, etter at dette var samlesummen som vart trigga av ei Nkom-løyving på 18,5 millionar.

No er Nkom-støtta nær dobla, og løyser ut til saman 80 millionar i statleg støtte til breibandutbygging i 20 kommunar i fylket samla.

25 bygder

Innbyggjarane i dei 25 bygdene som no får eit fullverdig breibandtilbod, må og bidra med eigne midlar eller dugnad i samband med den kommande utbygginga. Dette gjer at leverandørane kan gå inn med sin del, noko som gjer at det vert bygd ut breiband for over 80 millionar kroner i 2017 og 2018.

Følling: – Stort behov

Fylkesordførar Jenny Følling er svært glad for pengane til utbygging av breiband. 

– Vi har fått god utteljing takka vere eit godt samarbeid i fylket. Det er stort behov for utbygging av breiband, og med 30 millionar vil mange familiar og bedrifter få breiband, seier Følling i pressemeldinga.

Forskingsleiar i Vestlandsforsking, Ivar Petter Grøtte, som var med i søknadsarbeidet, er samd.

– Fylkeskommunen, IT-forum Breiband og Vestlandsforsking har jobba med denne søknaden i lengre tid. Tildelinga er eit godt eksempel på at når forvaltning, forsking og næringsliv samarbeider, gir det gode resultat, seier han.

Samla ressursar

– Dette viser at samarbeidet har fungert veldig bra, seier Olav Skarsbø, prosjektleiar i fylkeskommunen si næring- og kulturavdeling.

Fylkestinget vedtok i april ein ny breibandstrategi for fylket. Målet er at alle bedrifter og innbyggjarar i Sogn og Fjordane skal ha tilgang til eller ha prosjekt for å etablere andre generasjon breiband innan 2020. Strategien er fylkeskommunal, men han er avhengig av statleg støtte for å bli realisert.

– Denne tildelinga gjer oss i stand til å komme eit godt stykke vidare. Kommunane i Sogn og Fjordane har i 2014 og 2015 fått over 58 millionar kroner i statstilskot. Med den nye tildelinga på 30 millionar får 1846 nye husstandar eit fullgodt breibandtilbod, avsluttar prosjektleiar Olav Skarsbø.

Sjå kvar utbygginga skjer

Tildelinga i 2016 går til følgjande kommunar og prosjekt:

KommuneProsjektStøtte frå Nkom
 Aurland Øvre Flåmsdalen      600 000
 Askvoll Atløy   1 000 000
 Balestrand Lånefjorden      270 000
 Flora Øyapakke 1 og 2   3 555 000
 Førde Haukedalen   2 000 000
 Eid Vest for Nordfjordeid      900 000
 Gaular Sande – Viksdalen   1 600 000
 Gloppen Byrkjelo Sør og Hope   1 379 000
 Gulen Dingja og Norgulfjorden      600 000
 Hyllestad Hyllestad   3 180 000
 Jølster Eikås      700 000
 Lærdal Erdal      450 000
 Luster Jostedalen Nord   2 000 000
 Naustdal Midtredalen   1 800 000
 Selje Lesto-Salt og  Årvika-Honningsvågen   2 200 000
 Solund Nord Solund      600 000
 Sogndal Fjærland   2 200 000
 Stryn Markane – Rand   3 765 000
 Vik Arnafjord   1 000 000
 Årdal Øvre Seimsdalen og Fardalen      450 000
Totalt  30 249 000

Artikkeltags