Brannsjefen om husbrannen: – Heilt uforståeleg

Vel ein time etter at brannvesenet hadde forlate bustaden blussa brannen opp igjen.