1145 gjekk brannalarmen inne på eit tannlegekontor i tredje etasje på Amfisenteret i Florø. Det skal ha vore snakk omopne flammar, men brannen skal vere sløkt med pulvrapparat. Brannalarmen på senteret skal ikkje ha blitt utløyst.

1154: Det skal vere ein del røyk der, ifølgje mannskap på staden. Det kan sjå ut som om brannen starta i ventilasjonsanlegget.

11.58: Det ser ut som om brannmannskapet har full kontroll på brannen.

12.23: Brannmannskapet trekkjer seg attende til stasjonen, dei har kontroll på brannen. Etter det mannskap på staden peikar på at det ikkje var observert branndetektorar der brannen byrja, berre sprinkleranlegg. Brannalarmen vart ikkje utløyst.

28. februar i år gjekk også brannalarmen inne på Amfi, denne gongen i ein butikk i andre etasje.