Skal bygge 20 meter høg mast med radarantenne på Brandsøyåsen

FLORØ: I tillegg skal det settast opp radarinstallasjonar fire andre plassar mellom Florø og Måløy.