Her planlegg dei 68 nye bustader, men gravplassen som ligg inntil kan stoppe planane

FLORØ: Kommunen skal greie ut kor stort areal til gravplass dei treng framover.