Om ei veke skal bistro-saka opp i bystyret: – Vi treng ei rask avklaring, usikkerheita er tung å bere

FLORØ: 27. august blir saka om bistroen sin framtid i samfunnshuset endeleg avgjort i bystyret.