Juristar: – Nordic Minings utvinningsrett er ugyldig

Av

Ei juridisk utgreiing, gjort for Arctic Mineral Resources (AMR), konkluderer med at Nordic Mining ikkje har rett til å nytte ut granatførekomstane på vestsida av Engebøfjellet.