Ho jobbar for å etablere ein statleg barneverns-institusjon til Florø. Men staten stiller spørsmål ved prosjektet.

FLORØ: Bufetat avviser at det er mogleg for andre å starte opp statlege barnevernsinstitusjonar.