500 bur på øya. Gjett kor mange som møtte då nyebutikken opna

Av

170 av Atløys 500 innbyggarar tok turen då butikken opna med nyinnreia lokale og ny kjede.