– Om Senterpartiet fekk viljen sin, ville ikkje Fjord1 hatt hovudkontor i Florø

Artikkelen er over 2 år gammel

– Sp i Sogn og Fjordane vart redda av gong-gongen, då Konkurransetilsynet stogga salet av Fjord1 til Torghatten. Utan det ville vi ikkje hatt noko sjølvstendig selskap med hovudkontor i fylket.