Heidi og Ida er to av tre kvinner med dette meisterbrevet i Norge

FLORØ: Bransjen slit med låg kvinneandel. Det har Norblikk gjort noko med.