Florø Rør fyller 30 år. No jaktar dei nye oppdrag utanfor kommunegrensa

NÆRINGSLIV: Inge Ellingsund starta som eit einmannsfirma for tretti år sida. No er det neste generasjon som har teke over, og bedrifta ser ut forbi kommunen for å sikre vidare vekst.