Sidan 1995 har dei måtte koke drikkevatnet. No er begeret fullt.

ÅLFOTEN: Vatnet til vel 15 husstandar i Ålfoten kjem ufiltrert frå fjellet.