Veit du kva du skal gjere for at dei skal vere på staden raskast mogleg viss du køyrer på ein hjort?

FLORØ: At operasjonssentralen blei flytta til Bergen, fekk konsekvensar for arbeidet til ettersøksringen.