– Vindparkar til havs går på bekostning av etablerte næringar

VINDKRAFT: Sogn og Fjordane Fiskarlag vil ikkje ha vindmøller i gytefelt og fiskeområde.