– Naustdal kan måtte velje mellom laks og sjødeponi

Av

Nordic Mining har førebels ikkje starta overvakingsprogrammet som dei er pålagde av Miljødirektoratet. Programmet skal gå i to år før dei får lov til å sette i gang med gruvedrift.