Sogn og Fjordane er blant verstingane på lusekøyring

Kva er det med Sogn og Fjordane? Få andre stadar i landet opplever bilistar oftare fare knytt til køyring under fartsgrensa.