– Sommaren legg grunnlaget for drift resten av året

SVANØY: Utan sommarturistane kunne dei 40 fastbuande stått utan butikk.