Det blei ikkje hytte likevel

EIGEDOM: Men omreguleringa er fullført.