Her har SFE vore og reparert straumstolpen i Standal

STANDAL: Den provisoriske løysinga til SFE provoserer.