Forslaget om at lærarar skal kunne bruke fysisk makt: – Det vil ikkje utgjere nokon stor skilnad for oss

Opplæringslovutvalet fekk i 2017 i oppgåve å greie ut og vurdere behovet for regulering av grunnopplæringa. Eitt av forslaga dei kom opp med, var at lærarar skal kunne bruke fysisk makt overfor elevar for å avverge skade.