Opprusting av vegen på denne øya er sårt tiltrengd - og no kjem den

SAMFERDSLE: Endeleg skal vegen på vakre Svanøy rustast opp.