På besøk hos rusettervernsgruppa i Florø. Ronny Grønsberg og Eystein Udberg

Ronny og Eysteinn var rusavhengige. No er dei ein del av grunnmuren for andre som kjempar same kampen.

FLORØ: Open, ærleg og rusfri. Det er eit slags mantra for dei som møtest i ettervernsgruppa i Florø.
Publisert