Kor tungt er det å kaste ut ei livbøye? Og kor fort blir ein kald om ein dett i sjøen?

SJØVETT: Dette og mange andre ting legg Redningsselskapet opp til å lære alle 5.-7.-klassingar langs kysten.