Bremanger Høgre snur i vindkraftsaka: – Beslutninga var nesten samrøystes

POLITIKK: Men ordførarkandidaten trur ikkje omslaget hadde komme utan folkeopprøret.