På det aller første kommunestyremøtet sprakk tidsskjemaet. Det kosta 6875 kroner.

KINN KOMMUNE: Dersom ein ikkje kan nytte rutegåande båt mellom dei to Kinn-byane ved kommunestyremøta, må det leigast båt.