Det gjenstår mykje opprydding før storhallen ved Likkjevatnet kan reisast

POLITIKK: Det var ikkje stor usemje rundt reguleringsplanen til ein storhall ved Likkjevatnet, men det kan likevel vere høgt opp og langt fram.