Byggtorget Florø har gjort eit grep som skal demme opp for handelslekkasje

FLORØ: Årets tre første månader har sendt omsetnaden i taket og det gir grunnlag for auka satsing.