Næringslivsloggen veke 11: Det går så det susar i Evjas praktbygg

Dette er kunngjeringane frå Brønnøysundregistra denne veka. No har mange levert årsrekneskapen sin.nore