Lene, Maureen og Thea er forskarar: Kor mykje mikroplast ligg rundt skulen deira?

FLORA/BREMANGER: Elevar på alle klassetrinn prøver nett no å finne ut kor mykje mikroplast vi eigentleg omgir oss med.