Til sommaren står Kinnakyrkja fram i ny, kvit drakt

KINN: Snart blir stillasa tekne ned, men det vil framleis pågå arbeid på staden.