Den planlagde hamneterminalen på Fugleskjærskaia krympar

FUGLESKJÆRKAIA: Det planlagde terminalbygget på Fugleskjærskaia går frå fem til tre etasjar. Samstundes t reng Hurtigrutekaia meir omfattande reparasjonar enn ein først trudde og no må anbodsutlysinga revurderast.