Folk blir stadig flinkare å handle heime - Førde-handelen går ned

HANDEL: Tendensen er at omlandet veks, medan dei store handelssentra i fylket stagnerer, eller går tilbake.