Far og son tok i mot kvar sin pris for gründerbedrifta Evoy

GRÜNDER: Både i konkurransen 100 Ptiches og DRIV-prisen fekk gründerane frå Svanøy utteljing.