Tre tankanlegg i Florø bryt lagringsforskrifta

FLORØ: Nasjonalt tilsyn avdekka brot på regelverket i 86 prosent av tilsyna.