Widerøe aukar i Florø frå februar av

FLORØ: Oljeselskapa sine behov vil auke frå seinvinteren.