– Hadde eg visst kor vanskeleg det blei, hadde eg gjort som mange andre og strekt ein presenning over huset

FLORØ SENTRUM: Rune Olsen og sonen Rune Norstrand Olsen er i gong med å restaurere det såkalla Langø-huset i Strandgata 26. Det har ikkje gått heilt smertefritt.