Samtlege tilbod på terminalbygget på Fugleskjærkaia er avviste

FLOR HAMN: No må ein byrje heilt på nytt med utlysing av anbod.