Fiskerihamner til sals: – Denne hamna er mange interesserte i

Av

Kunne du tenke deg di eiga hamn? No er tidlegare fiskerihamner ute for sal på den opne marknaden.