Frank Robert Klakegg: – Vi har eit mål om å ligge over snittet for vår bransje. Det har vi klart

Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS hadde eit godt år i 2018 med over to millionar kroner i overskot.