Matthew og Mirjam hadde buplikt på fjellgarden på Vindheim, og fekk ikkje huslån. Då tenkte kommunen seg om ein ekstra gong

Då Mirjam Elisa Middelwijk og Matthew Bowness kjøpte garden Vindheim i dåverande Gaular i 2018, kravde kommunen buplikt i 5 år. Då det unge paret søkte bustadlån fekk dei nei. Buplikta gjorde eigedommen nær verdilaus.