Breivika-utbygging: – Om folk skal kjøpast ut blir ein dialog mellom utbyggar og dei berørte

Alex Vassbotten og Steinvik Fiskefarm ønsker å bygge ut Breivika i Svelgen i tre byggetrinn, og seier seg villige til å investere totalt 1,4 milliardar kroner på eit anlegg for produksjon av storlaks på land.