Ber om ambulansebåt med plass til ambulanse

HØYRINGSSVAR: I sitt høyringssvar til fylket sitt båtruteframlegg frå 2022 stiller grendelaget på Hovden spørsmål ved kvifor dei ser ut til å bli forfordelte i den kommande ruteanbodsperioden. Bremanger Venstre er opptekne av at reisa frå Bergen til Selje ikkje skal innebere båtbyte.