Magnus Vallestad er den eldste innbyggaren på Askrova, med sine snart 89 år. Han har alltid budd på øya. – Det er her eg høyrer til.
Liv Standal

Magnus (89) er Askrovas eldste innbyggar, og no får han stadig fleire naboar

ASKROVA: Magnus Vallestad er snart 89 år og går framleis i fjøsen. Han er utmerka reklame for det livet dei nye generasjonane på øya ser for seg: Mindre stress og nærleik til naturen.
Publisert