Forlik i arbeidsrettssaka

ARBEIDSLIV: Men den nytilsette startar framleis i stillinga 1. januar.