– Vi skal ha færrast mogleg på kontoret - det er ute pengane er å finne

ARBEIDSLIV: I lokala heilt aust i bygget til Grønsberg på Krokane sit dagleg leiar Lars Osland og reknar på harde livet.