Etter eitt års drift blir det endeleg opning av småkraftverk i Ålfoten

Av

ÅLFOTEN: No kjem Storelva sine krefter til nytte igjen.