Kari er siste skot på Aksello-stammen

FLORØ: Frå august av skal ho rådgje kommunal næringsutvikling i Aksello.