Vil heim: Helene Solvang (25) har skrive ei prisløna masteroppgåve om Nordaust-passasjen og handelsmoglegheitene som opnar seg. – Norskekysten blir heilt sentral, og eg vil gjerne flytte heim til Florø og vere med å utvikle eventyret, seier florøjenta. Foto: privat bildetekst

Har ein plan, treng hjelp av Putin

Edinburgh, hausten 2014: Mastergrad-kandidaten Helene Solvang frå Florø byrjar å bli stressa. Logistikk-studenten veit framleis ikkje kva tema ho skal skrive masteroppgåva si om, og tida er i ferd med å renne ut.
Publisert